Giải thưởng cuộc thi

1. Tổng giá trị giải thưởng: 312.000.000đ (Ba trăm mười hai triệu đồng) của 02 hạng mục, mỗi hạng mục gồm có:

– 01 Giải Nhất: 60 triệu đồng (Sáu mươi triệu đồng);

– 02 Giải Nhì: 30 triệu đồng (Ba mươi triệu đồng)/ giải;

– 02 Giải Ba: 10 triệu đồng (Mười triệu đồng)/ giải;

– 02 Giải Khuyến khích: 5 triệu đồng (Năm triệu đồng)/ giải;

– 03 Giải Top 10: 2 triệu đồng (Hai triệu đồng)/ giải;

2. Giấy khen:

– Giấy chứng nhận đạt giải của Ban tổ chức chương trình.

– Giấy khen của Cục Cảnh sát giao thông.

 
Giải thưởng Hạng mục dự thi
Sáng kiến an toàn giao thông
01 giải nhất
01 giải nhất 60 triệu đồng
02 giải nhì
02 giải nhì 30 triệu đồng/ giải
02 giải ba
02 giải ba 10 triệu đồng/ giải
02 Giải Khuyến Khích
02 Giải Khuyến Khích 5 triệu đồng/ giải
03 Giải Top 10
03 Giải Top 10 2 triệu đồng/ giải
  • Giấy khen
  • + Giấy khen chứng nhận đạt giải của Ban tổ chức chương trình.
  • + Giấy khen của Cục Cảnh sát giao thông
Giải thưởng Hạng mục dự thi
Sáng kiến công nghệ về an toàn giao thông
01 giải nhất
01 giải nhất 60 triệu đồng
02 giải nhì
02 giải nhì 30 triệu đồng/ giải
02 giải ba
02 giải ba 10 triệu đồng/ giải
02 Giải Khuyến Khích
02 Giải Khuyến Khích 5 triệu đồng/ giải
03 Giải Top 10
03 Giải Top 10 2 triệu đồng/ giải
  • Giấy khen
  • + Giấy khen chứng nhận đạt giải của Ban tổ chức chương trình.
  • + Giấy khen của Cục Cảnh sát giao thông
với các tài khoản mạng xã hội
hoặc
Hoàn thành đăng ký, và bắt đầu trải nghiệm ngay!
Quên mật khẩu
Nhập địa chỉ email đã đăng ký để lấy lại mật khẩu!